+381 (0) 11 3555 047

Korisnički servis: Požeška 154-156

Proverite status servisiranja Vašeg telefona

Ovaj formular omogućava Vam proveru statusa Vašeg mobilnog telefona primljenog u ProMobi Servisnom centru. Molim Vas popunite polja odgovarajućim podacima.

Da bi ste proverili status servisiranja Vašeg telefona potrebno je da unesete:

  • Broj radnog naloga
  • IMEI broj