+381 (0) 11 3555 047

Korisnički servis: Požeška 154-156

Anketa

Ova anketa ima za cilj merenje zadovoljstva naših korisnika usluga. Molimo Vas da Vašim iskrenim odgovorima date doprinos našoj anketi, kako bismo utvrdili da li ispunjavamo vaše zahteve i očekivanja. Hvala.

Kako biste ocenili kvalitet naših usluga? *

Da li ste zadovoljni brzinom pružanja naših usluga?

Da li ste zadovoljni načinom rešavanja neusaglašenosti bilo koje vrste?

Molimo Vas da nam date sugestije/komentar, kako bi još više poboljšali naše poslovne odnose i kvalitet naših usluga:

Legenda:
5 – odličan
4 – zadovoljavajući
3 - nezadovoljavajući